יחידת היסעים ומלווים מעניקה שירות היסעים לתלמידי החינוך המיוחד הזכאים לכך עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך ולזכאים לשירותי היסעים מטעם האגף לשירותים חברתיים ברשות.

תלמידי החינוך המיוחד המשובצים למסגרות מחוץ לעיר זכאים להסעות מביתם למסגרת החינוך על פי מערכת השעות הבית ספרית.

ליווי במסגרת ההסעה יינתן לתלמידים הזכאים לכך על פי הנוהל שקבע משרד החינוך.

 

מדור זה נותן מענה גם עבור תלמידים שאותרו כמחוננים על ידי משרד החינוך ונעזרים בשירותי הסעות/ תחבורה ציבורית אל המסגרת החינוכית.

בעלי תפקידים במחלקה

פרטי יצירת קשר

חגית שלום
סגנית מנהל המחלקה ומנהלת כוח אדם והיסעים בחינוך המיוחד

גלית נתן
אחראית שיבוץ סייעות החנ"מ ורכזת היסעים